Jesteś tutaj: Start / DORADCA ZAWODOWY

DORADCA ZAWODOWY

mgr Regina Skrzyńska

 

Polecam artykuły:

Artykuły

Poradnik dla Gimnazjalistów i Rodziców

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez doradców zawodowych zrzeszonych w Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego:

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE A WYBÓR ZAWODU

Poradnik zawiera opis przeciwwskazań zdrowotnych oraz szczególnych predyspozycji zawodowych wymaganych bądź mile widzianych w zawodach, których zdobycie jest możliwe dzięki kształceniu się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych naszego miasta. Wśród wymienianych predyspozycji wiele z nich można nabyć i wyćwiczyć w trakcie teoretycznego i praktycznego procesu kształcenia. W publikacji znajdują się opisy zawodów, które od roku 2014 były uruchamiane lub są ujęte w planach naborowych na kolejny rok szkolny. Publikacja będzie pomocna przy dokonywania wyboru dalszej drogi kształcenia i ścieżki rozwoju zawodowego.

Poradnik o predyspozycjach (PDF)

Co po gimnazjum? Praktyczny poradnik gimnazjalisty

Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego tak ważne jest zarówno zbadanie własnych predyspozycji zawodowych jak i zorientowanie się w zmianach, jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Celem tego poradnika jest udzielenie gimnazjalistom i rodzicom odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tych zmian, biorąc pod uwagę możliwości kształcenia i perspektywy zatrudnienia. W poradniku znajdują się informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego oraz oferty edukacyjnej miasta Jaworzna.

Informacje zawarte w poradniku zostały oparte na danych otrzymanych z jaworznickich szkół ponadgimnazjalnych aktualnych w dniu 6 kwietnia 2017 r.

PORADNIK (PDF)

Kilka słów o zawodach i predyspozycjach zawodowych

Każdy z nas zastanawiał się, kim będzie, co będzie w przyszłości wykonywać, jaki zawód jest dla niego najbardziej optymalny. Jeden z badaczy - B.A. Klimow - dokonał analizy skłonności zawodowych. Wyróżnił on pięć grup, z których każda specjalizuje się innymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Do każdej z nich zaliczana jest szeroka gama wykonywanych zawodów wraz z opisanymi cechami pożądanymi, jak i przeciwwskazaniami. Pomyślnie identyfikując się z daną grupą, możesz w sposób bardzo wiarygodny i profesjonalny poznać swoje prawdopodobne i najbliższe prawdy predyspozycje zawodowe.

Czytaj cały artykuł

Nowe obszary aktywności zawodowej - zawody przyszłości

Jeszcze nie tak dawno - przed erą komputeryzacji i masowego wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii - nikt nie słyszał o takich zawodach jak informatyk, programista czy administrator sieci. Dzisiaj zawody te nikogo już nie dziwią, co więcej informatyka właśnie jest jedną z chętniej wybieranych aktywności zawodowych. Rozwój cywilizacji, a co za tym idzie postępu technologicznego oraz coraz to nowe potrzeby konsumentów będą wyznaczały także zmiany na rynku pracy. Jakie to nowe obszary będą się w przyszłości rozwijać? Analitycy rynku pracy wskazują na farmację, medycynę, przemysł rozrywkowy, ochronę środowiska, biotechnologię czy marketing.

Czytaj cały artykuł

Ze szkoły do pracy

Bardzo ważny dla każdego z nas jest proces przechodzenia ze świata dziecięcego do świata dorosłych, od stanu zależności od świata dorosłych do bycia częścią tego świata. Jest to zarówno przywilej, jak i odpowiedzialność i podjęcie wielu obowiązków, w tym utrzymywania się, zarobkowania i dysponowania własnymi finansami.

Czytaj cały artykuł