Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

Budynek Gimnazjum nr 2Motto szkoły:

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami"

Adam Mickiewicz

Gimnazjum nr 2 w Jaworznie jest placówką, która dostosowuje się do potrzeb i wyzwań jakie niesie ze sobą dynamika współczesnego świata.

Biorąc pod uwagę fakt, że współczesna młodzież, stanowi integralną część społeczeństwa informacyjnego, staramy się umożliwić swoim uczniom dostęp do szybkiego zdobywania informacji.

W naszej szkole działa bardzo sprawnie nowoczesna sieć światłowodowa. Mamy pracownię informatyczną oraz Bibliotekę Multimedialną, która posiada siedem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla uczniów. Oprócz stanowisk stałych młodzież może korzystać z Wi-Fi.

Budynek Gimnazjum nr 2Od lat w naszej szkole prowadzony jest nabór do klasy z poszerzonym programem z informatyki. Uczniowie tej klasy wyjeżdżają na warsztaty informatyczne do zaprzyjaźnionej szkoły średniej tzw. Darwina, poznają także historię komputerów w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach.

Szkoła stara się odpowiadać na potrzeby nowych czasów, dlatego podejmuje się organizowania wyjazdów zagranicznych dla zainteresowanych uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 młodzież naszej szkoły poznawała uroki i zabytki Londynu. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 planowana jest podobna wycieczka dla chętnych uczniów.

Proponujemy również zdolnej młodzieży udział w projektach europejskich. Naszym partnerem w organizacji tych projektów jest Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszy z projektów wiąże się z poznawaniem pozytywnych miejsc historii, związanych z powstawaniem struktur Unii Europejskiej. Podczas realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w grach miejskich, organizowanych w Krakowie, Kolonii i Brukseli. Drugi projekt „Architekci naszej rzeczywistości" został wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez fundację banku WBK jako jeden z 16 spośród 160 nadesłanych propozycji. Dotyczy promocji postaci Zdzisława Krudzielskiego. Gra miejska śladami Krudzielskiego odbędzie się w Jaworznie w miejscach związanych z postacią przemysłowca we wrześniu 2015 roku. Następnie obydwa projekty zostaną zamknięte a projekt o Krudzielskim zakończy się konkursem z nagrodami.

Aby ułatwić młodzieży realizację nowych zadań nauczycielka języka angielskiego B. McMahon wprowadziła na swoich zajęciach innowację pedagogiczną. Dzięki niej uczniowie z klasy IIIa w ubiegłym roku szkolnym mogli dowiedzieć się więcej na temat języka i kultury angielskiej oraz zwiększyć swoje kompetencje językowe poprzez swobodne używanie języka podczas zajęć lekcyjnych. Przykładem rozwijania zainteresowań językowych są coroczne warsztaty na temat kultury brytyjskiej w teatrze Korez w Katowicach.

Gimnazjum nr 2 wchodząc na drogę rozwoju nie zapomina jednak o kształtowaniu wrażliwości społecznej u swoich uczniów.
Możemy poszczycić się wychowywaniem kolejnych pokoleń młodych ludzi, otwartych na potrzeby innych.

W szkole co drugi uczeń zaangażowany jest w jakąś dziedzinę wolontariatu. WOŚP, Góra Grosza, współpraca z Domami Opieki, Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej to nasz chleb powszedni.

Budynek Gimnazjum nr 2Nasza szkoła słynie także z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Bierzemy udział w kampaniach i akcjach propagujących zdrowy styl życia, np. „Zachowaj trzeźwy umysł" Za dużą różnorodność działań w dziedzinie profilaktyki w roku 2013/2014 otrzymaliśmy główną nagrodę, czek na 3000 zł. W następnym roku szkolnym 2014/2015 powtórzyliśmy ten sukces otrzymując 2000 zł.

To właśnie w naszej szkole od roku 2012 odbywa się Międzygimnazjalna Olimpiada Profilaktyczna. Uczestnicy olimpijskich zmagań z jaworznickich gimnazjów muszą wykazać się wiedzą na temat substancji uzależniających oraz zdrowego stylu życia. Imprezę tą uświetniają występy teatru profilaktycznego prowadzonego przez panią J. Niżyńską. (Teatr otrzymał wyróżnienie na przeglądzie „Dylematy 2015").

Współpracujemy także z Centrum Edukacji Obywatelskiej, biorąc udział w organizowanych przez CEO akcjach np. Młodzi Głosują.

Nasi uczniowie są przygotowani do życia w społeczeństwie.

Mimo że nie jesteśmy szkołą sportową, nasze Gimnazjum, nieraz znajdowało się na szczytach rankingów rywalizacji międzygimnazjalnej. Nasi wuefiści organizują corocznie zawody sportowe z kalendarza MSZS-u, co świadczy, o ich dużym zaangażowaniu w życie sportowe miasta. Przy współpracy z policjantami z Wydziału Drogowego Komendy Policji w Jaworznie organizujemy także turniej: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - etap powiatowy. Uczestnicy tego turnieju muszą wykazać się dużą sprawnością w zakresie jazdy na rowerze po wyznaczonych torach oraz znajomością przepisów ruchu drogowego i umiejętnością udzielania pierwszej pomocy.

Każdy uczeń w naszej szkole jest traktowany indywidualnie i może liczyć na wsparcie nauczyciela, kiedy chce się przygotować do konkursu przedmiotowego. W roku szkolnym 2013/2014 Łukasz Zaroda z klasy IIIa przy wsparciu nauczyciela historii mgr R. Szafrana został zwycięzcą V Miejskiego Konkursu Historycznego.

A oto nasze plany na najbliższą przyszłość:

  • Uroczyste otwarcie „Boiska wielofunkcyjnego" wybudowanego dzięki aktywnej postawie naszych uczniów podczas głosowania w ramach JBO.
  • W tym roku szkolnym powstanie sala multimedialna w „Starej bibliotece";
    Nasza szkoła nie marnuje czasu!

Zapraszamy „młodych i ambitnych" do podjęcia nauki w naszej placówce. Razem możemy więcej i lepiej !!!