HEPPENNING

Gdy kultura daje nura... 

27 listopada 2019 roku w SP4 odbył się happennig na temat kultury osobistej. Do wiadomości uczniów została przedstawiona ogólna definicja kultury osobistej, takie ABC Dobrych Manier. Na przykład: normy regulujące sposoby witania się zasady dobierania stroju do okazji, przydatne słowa, oddawanie szacunku osobie starszej, kultura bycia.  Heppenning został umieszczony w realiach codziennego życia, miał charakter spontaniczny, uczestniczyła w nim publiczność, a więc uczniowie z różnych klas.

Pięć scenek z życia :

1. Gdy do telefonu krzyczymy, a o innych nie myślimy;
2. W restauracji - czy wam się kiedyś zdarzyło, że ktoś was niegrzecznie potraktował?
3. W szkole podczas lekcji - niegrzeczne zachowanie ucznia (nastąpiło odwrócenie roli-uczeń jest nauczycielem);
4. Niewłaściwe zachowanie w szatni - rozwiąż problem;
5. Dzwonek na przerwę - cóż to się działo...

Ciekawie było w momencie, kiedy nauczyciele mieli ocenić poziom kultury osobistej u uczniów. Bez komentarza... ale z poradnikiem o dobrym wychowaniu: Każdy ma swoje tajemnice, wszystkie szanuj należycie. Kiedy ktoś mówi, słuchaj cierpliwie, potem odpowiedz w miarę życzliwie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie